Handelingsgericht werken in Leero 

Groepsplannen zijn overbodig als je in Leero werkt, want met kleine, dagelijkse handelingen laat je zien wat je doet. In dit artikel leggen we uit hoe je dat aanpakt.

Veel belangrijker dan een plan, is het rondmaken van de cirkel plannen, uitvoeren, waarnemen en begrijpen; ook wel handelingsgericht werken. Je stelt jezelf de vraag: wat betekent wat ik waarneem in de groep of bij deze leerling voor mijn handelen van morgen? Je past vervolgens je planning of je lesaanbod hierop aan. Vaak wordt gedacht dat de onderwijsinspectie een plan wil zien. Dat is onjuist. De inspectie wil zien dat je systematisch analyseert en planmatig handelt. Dat kun je laten zien in Leero.

HOE WERKT HET?

Je stelt doelen per groep voor een bepaalde periode, net als in het groepsplan. Je bepaalt zelf hoe de groep is samengesteld. Hanteer je bijvoorbeeld een jaargroep, dan gelden de doelen voor de hele groep. Kies je ervoor om subgroepen (bijvoorbeeld basis- plus- of zorggroep) binnen de vakken aan te maken (maximaal 3) dan kun je in je lessen variëren in de toewijzing van de hoeveelheid en de aard van het lesmateriaal binnen je opdrachten. De toewijzing van de doelen binnen de les, kun je ook aan deze 3 subgroepen doen.

Je kunt er ook voor kiezen om een aparte groep (of meerdere) te maken naast je (jaar)groep. Dit zou kunnen gelden als leerlingen hele afwijkende doelen hebben ten opzichte van de rest van de groep. Denk hierbij aan leerlingen met een eigen leerlijn. Wil je helemaal groepsdoorbrekend werken, dan kun je als school instructiegroepen maken en dan werkt het verder hetzelfde.

Realiseren (uitvoeren)

Bij het uitvoeren houd je rekening met verschillen in onderwijsbehoefte. Je kunt laten zien hoe je dat doet, door middel van de geplande lessen en taken in het rooster. Je vult lessen en taken vanuit bestaande methodes, je zoekt of maakt passende lessen in de Leero bibliotheek of een combinatie van dit alles. Je houdt onder andere rekening met moeilijkheidsgraad, hoeveelheid, mate van autonomie, mate en aard van instructie en leerstijl.

Waarnemen en Begrijpen

Het waarnemen en begrijpen doe je op verschillende niveaus. Hierbij maak je notities over een leerling, groep of subgroep. Het verschil met een statisch groepsplan is, dat je dagelijks kunt bijstellen op basis van je lessen en bevindingen en je handelen centraal staat. Je concludeert dat een leerling iets niet heeft begrepen en plant direct een extra les of taak in. Of je constateert dat de leerling het al lang snapt en geeft extra uitdaging. Wellicht ga je een gesprekje aan om meer te weten over de eigen inschatting die de leerling heeft ingevuld. Samen bepaal je of een leerdoel is behaald.

WELKE INFORMATIE ZIE JE IN LEERO DIE JE GEBRUIKT BIJ HANDELINGSGERICHT WERKEN?

Dagniveau (dagevaluatie)

 • Wat is de voortgang en hoe zijn de scores op opdrachten binnen de les?
 • Hoe is de les door de leerlingen zelf geëvalueerd?
 • Wie heeft welke taken al af?
 • Welke vaknotities heb ik of mijn collega gemaakt?
 • Hoe is de stemming van mijn leerlingen?

Weekniveau (weekevaluatie)

 • Wie heeft welke taken al af?
 • Hoe is de reflectie van de leerlingen op de leerdoelen van deze week?

Periodeniveau (periode evaluatie)

 • Wie heeft welke doelen behaald?
 • Hoe is gescoord door de leerling op opdrachten die bij het leerdoel horen?
 • Hoe is er gescoord door de groep op opdrachten die bij het leerdoel horen?
 • Wat was de eigen reflectie van de leerling op het leerdoel?
 • Wat was de gemiddelde beoordeling van de groep op het leerdoel?
 • Hoe was de stemming van de leerling over de afgelopen periode?

Marjolijn Sikken

Telefoon: 06 – 127 406 39

E-mail: info@leero.nl

Leero, slim organiseren en leren!

Start typing and press Enter to search