LEERO EN VERSCHILLENDE ORGANISATIEMODELLEN

Veel scholen willen hun onderwijs anders organiseren om meer onderwijs op maat te kunnen geven, maar zijn bang het overzicht kwijt te raken. In dit artikel gaan we in op verschillende organisatiemodellen, zoals een combinatiegroep of een basisgroep met meerdere instructiegroepen en laten we zien hoe Leero hierbij ondersteunt. 

Bij anders organiseren zijn twee belangrijke dimensies actief. Je visie op leren en ontwikkelen en de verhouding hierbij tussen leerlingvolgend zijn of juist meer aanbodgestuurd. Anders gezegd: bij wie ligt de regie over het leerproces?

 

– Leerlingvolgend onderwijs: de leerling met zijn/haar manier van leren en ontwikkeling is primair richtinggevend

– Aanbodgestuurd onderwijs: de leerstof is primair richtinggevend

Bevind je je in het midden, dan is er sprake van een gedeelde regie over het leerproces tussen leerkracht en leerling.

Daarnaast heb je te maken met de manier waarop je je groepen organiseert, dat beweegt tussen statisch en flexibel. Bij statisch groeperen staat de vorm vast en wordt tussentijds niet of weinig gewijzigd. Bij flexibel groeperen wordt de groeperingsvorm vastgesteld en aangepast naar aanleiding van de leerdoelen of interesses van leerlingen.

Bron: van Zanten, SLO 2008

Hoe zorg je voor inzicht en overzicht?

Het flexibel maken van het organisatiemodel zorgt voor allerlei praktische uitdagingen en is niet altijd even succesvol. Mijn ervaring is dat de visie hierbij niet het struikelblok is. Men heeft altijd wel een ideaalbeeld voor ogen. Het zit in de organisatie. Weten leerlingen wat er van ze verwacht wordt? Weten de leerkrachten van elkaar wat ze doen? Met ander woorden: hoe zorg je voor inzicht en overzicht?

Het is best spannend om anders te gaan organiseren. Leero faciliteert diverse modellen en de school bepaalt zelf welke vorm passend is. Zo hoef je in eerste instantie niks te veranderen en als je dat wel wilt, kan het stap voor stap. Er zijn mensen die van menig zijn, dat je in één keer je systeem moet omgooien, omdat de innovatie anders niet op gang komt. Hoewel daar zeker wat voor te zeggen is, brengt het ook risico’s met zich mee. Want uiteindelijk heb je het over gedragsverandering, waar allerlei werkprocessen aan ten grondslag liggen. Zowel bij de leerkracht, de leerling, als bij ouders.

 

Belangrijke vragen bij het overstappen op flexibel organiseren:

Welke plaats krijgt instructie? Hoe is de balans tussen activiteiten in een grote groep, kleine groep (coöperatief leren) en individueel werken? Hoe wordt het leren leren begeleid? Welke rol nemen ouders in? Hoe nauwlettend volgen ze hun kind, wat wordt er aan begeleiding verwacht?

Het aanpassen van de processen gaat niet van de één op de andere dag. Dit heeft tijd nodig. Te snel gaan heeft het risico van kwaliteitsverlies in zich.

FLEXIBEL ORGANISEREN MET LEERO

Met Leero kun je klein beginnen en al doende leren. Niet te lang praten over visie, maar een koers uitzetten en gaan varen. Juist het doen, middels het uitzetten van beheersbare pilots, levert ervaring en inzicht op en daarmee input voor je visie.

Hoe werkt het?

  • Een leerling kan in een ongelimiteerd aantal groepen geplaatst worden, bijvoorbeeld een basisgroep, instructiegroep of interessegroep.
  • Als een leerling les krijgt van meerdere leerkrachten, kan iedere afzonderlijke leerkracht lessen in het lesrooster van de leerling zetten. Zo ontstaat een rooster op maat. Dit geldt ook voor taken op het takenbord. De leerling kan zien welke leerkracht taak op zijn/haar bord heeft gezet.
  • Een leerkracht kan aan een ongelimiteerd aantal groepen gekoppeld worden.
  • Voor de leerlingen in deze groepen kan hij onderwijsactiviteiten plannen en de ontwikkeling volgen.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Combinatiegroep 6,7,8

Juf Natasja heeft een groep 6,7,8.  Ze heeft in Leero een groep 678, met daarbinnen de subgroepen 6e jaars, 7e jaars en 8e jaars gemaakt. Ze probeert zoveel mogelijk te verbinden vanuit één gezamenlijke instructie. Voor elke jaargroep zet ze verschillende verwerkingsopdrachten en taken in Leero klaar.

Voordelen:

– De leerkracht kan leerlingen op maat bedienen en houdt hierbij overzicht.

– Er gaat nauwelijks instructietijd verloren. De leerlingen weten wat ze moeten doen en krijgen instructie en verwerking op maat.

Combinatie groep 6/7, 7/8 en plusgroep

Juf Elly is parttime leerkracht van groep 6/7 en werkt met haar collega’s van de bovenbouw met Leero. De bovenbouw bestaat uit een groep 6, een groep 6/7 en groep 7/8.  Op maandag en woensdag worden de groepen 7a en 7b samengevoegd en dan geeft juf Hieke les. Eens in de 14 dagen gaan er leerlingen uit alle groepen een halve ochtend naar de plusklas van juf Julia. In deze situatie zitten leerlingen gedurende de week dus in verschillende samenstellingen bij elkaar. In Leero zijn daarom verschillende groepen aangemaakt: groep 6, groep 7, groep 8, groep 6/7, groep 7/8 en de Plusgroep. De drie leerkrachten zijn allen aan deze groepen gekoppeld.

Voordelen:

– Juf Elly en juf Karin zijn duo-partners in groep 6/7. Ze werken samen met het rooster, zetten lessen klaar en maken taken aan. Ze zien van elkaar welke lessen er zijn gegeven en hoever kinderen zijn met de weektaak.

– Juf Julia van de plusklas geeft de leerlingen taken op het takenbord. Ze kan zien welke taken de leerlingen al van de groepsleerkracht hebben gekregen. Omgekeerd geldt dat ook. Op deze manier vindt er meer afstemming plaats over het onderwijsaanbod. Aangezien juf Julia maar beperkte contacturen met de plusleerlingen heeft, is het handig dat ze hun voortgang kan zien op het takenbord. Als de leerlingen een vraag hebben, sturen ze haar een bericht.

– Juf Hieke geeft 3 dagen in de week groep 7 les. In Leero noteert ze wat er opviel tijdens de rekenles en wat dat betekent voor de instructie van morgen. Ze zet woensdag alvast een les klaar, die haar collega Karin op donderdag kan geven.

Enkelvoudige jaargroep met subgroepen

Meester Jaap heeft een groep 5 van 25 leerlingen. Hij heeft het dagprogramma voor de groep in het rooster gezet. Voor rekenen en taal werkt hij binnen zijn groep met drie subgroepen. Voor deze 3 subgroepen past hij de instructie en de leerstof aan. Daarnaast werken de leerlingen met het takenbord. Hier staan zowel verplichte als keuze taken op. De leerlingen maken zelf ook taken aan. De leerlingen werken met hun takenbord als ze klaar zijn met de les en tijdens Leero takentijd.

Voordelen:

– De leerkracht kan leerlingen op maat bedienen en houdt hierbij overzicht.

– Leerlingen versterken eigenaarschap van leren door zelf te plannen en taken aan te maken.

Basisgroepen en instructiegroepen

Op school bij juf Dineke wordt gewerkt met basisgroepen en instructiegroepen. Deze staan in Leero. Alle leerlingen zitten in een basisgroep. In deze groep starten ze elke ochtend en sluiten ze ook de dag af. Op de ochtend krijgen ze instructie voor rekenen en taal. Ze gaan hiervoor naar de leerkracht van de betreffende instructiegroep. Daarna werken ze zelfstandig op het stilteplein met hun takenbord. Juf Dineke geeft zelf alle taal lessen voor alle instructiegroepen. Haar collega, meester Peter geeft rekenen. Op de middag werken ze vakoverstijgend aan de zaakvakken op basis van een thema. Ook worden er workshops georganiseerd die aansluiten bij de interessegebieden van de leerlingen.

Voordelen:

– De leerlingen zien in hun rooster van wie ze les hebben en in welke ruimte.

– De leerlingen zien op hun takenbord van wie ze welke taken hebben gekregen.

– De leerkrachten monitoren het plangedrag en de ontwikkeling van de leerlingen en begeleiden hierbij.

 

Marjolijn Sikken

Telefoon: 06 – 127 406 39

E-mail: info@leero.nl

Leero, slim organiseren en leren!

Start typing and press Enter to search